UPOZORENJE


Fotografije sa ovog sajta se mogu koristiti isključivo u dogovoru sa autorom, a regulisano zakonom o autorskim pravima. Svaka upotreba u druge svrhe, naknadno objavljivanje, vizuelni uticaj mehaničkom, hemijskom ili kompjuterskom obradom mora biti u dogovoru sa autorom. Sva prava su zaštićena, a zloupotreba se kažnjava.

Biznis Model upozorenje


© 2004-2018 modna agencija "Biznis Model", Novi Sad, Srbija. Sva prava zadržana.